A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 15:30

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek ( legalább 70 % mértékű egészségkárosodás esetén) részére folyósított nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás. A járadék összege 2017.01.01-től 35.025 Ft/hó. Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának illetve folyósításának ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részére családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A járadék megállapítása szolgálati idő megszerzéséhez nincs kötve.

A 83/1987. évi (XII.27) Minisztertanácsi rendelet, 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

JOGOSULT RÁ a 18. életévét betöltött személy akinek 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni. ROKKANTSÁGI JÁRADÉK NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG, ILLETŐLEG MEG KELL SZÜNTETNI A JOGOSULTSÁGÁT annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve. NEM  AKADÁLYA A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ILLETVE FOLYÓSÍTÁSÁNAK HA AZ IGÉNYLŐ fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részére családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSA SZOLGÁLATI IDŐ MEGSZERZÉSÉHEZ NINCS KÖTVE.

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek ( legalább 70 % mértékű egészségkárosodás esetén) részére folyósított nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás. A járadék összege 2017.01.01-től 35.025 Ft/hó. A rokkantsági járadékban részesülő személy a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT az alábbiak szerint: a) vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható – Ellátottak utazási utalványa alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult b) a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult. A – GO – megjelölésű utalványokat a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ IGÉNYT az igénylő, vagy meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnél, illetve a kormányablakoknál. AZ IGÉNYELEKTRONIKUS ÚTON IS ELŐTERJESZTHETŐ ÜGYFÉLKAPU HASZNÁLATÁVAL. A nyomtatványok beszerezhetők az igénybenyújtás helyén vagy letölthetők a http://www.onyf.hu honlapról. Ha az igénylő egészségkárosodásának mértékét az orvos szakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

A rokkantsági járadékot nyugdíjfolyósító szerv folyósítja. A rokkantsági járadékot legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó szervnél kell benyújtani.

Lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv, Kormányablak