Egészségkárosodott személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. júl. 20., 08:15

Jogszabály: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. évi (XII. 27.) MT rendelet

 

Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, és betöltötte 18. életévét.
A rokkantsági járadék havi összege 2022. január 1-jétől 44 785  forint.
A rokkantsági járadékban részesülő személy kiegészítő támogatásként közgyógyellátásra, valamint a helyi közlekedésben - a közforgalmú járműveken - kedvezményes utazásra jogosult; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján személyi kedvezmény (29/E. §) és családi kedvezmény (29/A. §) illeti meg.

A JOGOSULTSÁG ALAPVETŐ FELTÉTELE a legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodás, amely az igénylő 25 éves korának betöltését megelőzően keletkezett, és azóta folyamatosan fennáll.
Az egészségkárosodás mértéke az orvosszakértői szerv érvényes határozatával igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik ilyen igazolással, az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja az egészségkárosodás mértékét. (Célszerű ez esetben a kérelemhez csatolni a gyógykezelésre, aktuális állapotra vonatkozó kezelőorvosi véleményt, a kórházi zárójelentéseket és szakorvosi leleteket.)
A rokkantsági járadékban részesülő személy egészségi állapotát az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban felülvizsgálják.

NEM AKADÁLYA A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, részére (utána) családi pótlékot folyósítanak; tehát a fogyatékossági támogatás vagy saját jogon járó, magasabb összegű családi pótlék a rokkantsági járadék mellett is igénybe vehető.
Sem a rászorultság, sem a szolgálati idő nem feltételei az ellátásnak.
A rokkantsági járadékos személy kereső foglalkozást folytathat.

Igénybenyújtás
A rokkantsági járadék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjbiztosítási szerv – a megyei (fővárosi) kormányhivatal – jár el.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az annak megfelelő tartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani
    - elektronikusan, vagy
    - személyesen a lakóhely szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy a kormányablaknál, vagy
    - postai úton az illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest
A nyomtatvány beszerezhető az igénybenyújtás helyén, letölthető a Magyar Államkincstár honlapján fellelhető nyomtatványtárból az alábbi linken:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K04.pdf?rnd=0.8471450294073515
A kérelmet a jogosult gondnoka vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, ezt a minőségét a kérelemhez csatolt okirattal igazolnia kell.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért  és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!