Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődés

A beszédben akadályozott személyek a gyógypedagógiai (logopédiai) segítséget igénylő népesség nagyszámú csoportját alkotják.
A beszédakadályozottság rendkívül sokszínű, összetett jelenség. Ez is oka annak, hogy elnevezése is sokféle, pl. beszédhiba, hibás beszéd, beszédzavar, beszédsérülés, beszédfogyatékosság. Azt is tudni kell, hogy a beszéd az egyik legösszetettebb funkcionális rendszer, így a beszédfunkció valójában minden fogyatékosság esetén érintett, azaz a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek tünetei között szinte valamennyi esetben megtalálható a beszéd valamilyen jellegzetes rendellenessége.

A károsodások eredete különböző, a következményeképpen megjelenő hang-, beszéd-, nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti interakciót. Az okok sokfélék: lehet öröklött, veleszületett, szerzett; organikus (centrális és perifériás), funkcionális, pszichés és környezeti tényezők miatt létrejött akadályozottság.

A súlyossági fokok is széles skálán jelennek meg, a legenyhébb hangkiejtési eltéréstől a kommunikációt érintő egészen súlyos zavarig minden változat előfordul. Az akadályozottság felléphet a beszédfejlődés bármely szakaszában, és lehet, hogy a már kialakult beszédet, nyelvet érinti.

Főcsoport

Fogyatékos

Szinonímák

beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődés, beszédhiba