Siket

Siketség: 110 dB feletti hallásveszteség esetén

Szinonímák

hallási fogyatékos (siket)