Egészségkárosodott személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 28., 09:59

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek részére folyósított rendszeres pénzellátás. Jogosult rá az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.

A járadék összege 2020.01.01-től 38.670 Ft/hó.

Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, illetve folyósításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részére családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A járadék megállapítása szolgálati idő megszerzéséhez nincs kötve.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez

A 83/1987. évi (XII.27) Minisztertanácsi rendelet, 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

JOGOSULT RÁ a 18. életévét betöltött személy akinek 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.

A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni. 

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG,  illetőleg meg kell szüntetni az ellátásra való jogosultságát annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.

NEM  AKADÁLYA A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ILLETVE FOLYÓSÍTÁSÁNAK HA AZ IGÉNYLŐ fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részére családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSA SZOLGÁLATI IDŐ MEGSZERZÉSÉHEZ NINCS KÖTVE.

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek (legalább 70 % mértékű egészségkárosodás esetén) részére folyósított rendszeres pénzellátás.

A járadék összege 2020.01.01-től 38.670 Ft/hó.

A rokkantsági járadékban részesülő személy a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT az alábbiak szerint:

  • vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható – Ellátottak utazási utalványa alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult  
  • a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult.

A – GO – megjelölésű utalványokat a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ IGÉNYT az igénylő, vagy meghatalmazottja vagy törvényes képviselője nyújthatja be, illetve küldheti meg – postai úton – a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, ill. megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervéhez.

 A kérelem A FENTIEKEN TÚL:

  • a kormányablaknál is benyújtható
  • elektronikus úton is előterjeszthető – ügyfélkapu használatával.

 

 A NYOMTATVÁNYOK BESZEREZHETŐK AZ IGÉNYBENYÚJTÁS HELYÉN VAGY LETÖLTHETŐK AZ ALÁBBI HONLAPRÓL:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatvány/nyomtatványtár.html

Ha az igénylő egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

A rokkantsági járadékot a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság– országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala, de a fellebbezést – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül –  a döntést hozó szervnél kell előterjeszteni.

  • Lakóhely, tartózkodási hely  szerint illetékes fővárosi, ill. megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szerve
  • Kormányablak