KézenFogva Alapítvány

Jogsegélyszolgálat

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. aug. 26., 12:01

1093 Budapest, Lónyay utca 19.

A KézenFogva Alapítvány 2014. szeptember 1-től folytatja a Te Jogod Te Életed! programját, melynek keretében jogsegélyszolgálatot működtet, melynek célja, hogy feltárja azokat a diszkriminatív, kirekesztő eseteket, amelyek a fogyatékos embereket és családjukat érintik. A program elsődleges célcsoportja továbbra is az értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista emberek köre, valamint hozzátartozóik és a velük hivatásszerűen foglalkozó szakemberek. A jogsegélyszolgálat működési keretei - a célcsoportunkhoz tartozó személyeknek jogi kérdésére válaszadás, a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás adása, minden olyan ügyben, ahol nem kell személyesen közreműködni a munkatársaknak, a szükséges iratokat elkészítik, a felvilágosítást ezzel kapcsolatban megadják az alábbi ügyeket érintően: - hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményét sértő esetek (foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális, lakhatási területen) - fogyatékos személyeket – hozzátartozóikat megillető ellátások és támogatások, rehabilitációs ellátások, egészségügyi ellátások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások etc. - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása - munkajogi kérdések, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos speciális kérdések, komplex rehabilitáció - polgári jogterület - cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott döntéshozatal, gyermektartás, rokontartás kérdései, gyermekelhelyezés etc. A jogsegélyszolgálat keretében peres képviseletet nem áll módunkban biztosítani. Jogi képviselővel rendelkezőknek nem áll módunkban jogi tanácsot nyújtani. A jogsegélyszolgálat munkatársai a szolgáltatás során tudomásukra jutott titkot az ügyvédi titoktartás szabályai szerint megőrzik.

Dr. Gazsi Adrienn
Dr. Gazsi Adrienn
1461 Budapest, Pf.: 234.
06 1 215 5213
06 1 217 8115