Súlyos mozgáskorlátozott személyek természetbeni ellátásai - PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 19., 20:37

Jogszabályok:
218/2003. (XII. 11) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról, 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 51/A. §-a.

 

A parkolási igazolvány a mozgásában korlátozott személyt a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére jogosítja. A kedvezmények a parkolásban, a behajtási, megállási és várakozási korlátozások vonatkozásában jelentenek könnyebbséget.
A kedvezmények a jogosult személyt szállító jármű vezetőjét is megilletik.

JOGOSULT A PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYRA, vagyis mozgásában korlátozott személynek minősül:  
• aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott (102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről, 2. § a) pont ac) alpont);
• aki látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának vagy mozgásszervi fogyatékosnak. vaknak vagy gyengénlátónak minősül (141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól, 1. § (1)-(5) bekezdés);
• a vaknak, gyengénlátónak, értelmi fogyatékosnak, autistának, mozgásszervi fogyatékosnak minősülő gyermek (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, 1. számú melléklet);
• akit 2001. július 1. előtt vaknak minősítettek  (6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi járadékáról).

AZ IGAZOLVÁNY IDŐBELI HATÁLYA:
 > Az igazolvány a  kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ezt követően az igazolvány újabb 3 évre meghosszabbítható.
> Az igazolvány hatálya a jogosultságot igazoló irat hatályához igazodik, ha az abban foglaltak szerint az állapot fennállásának várható időtartama rövidebb az igazolvány kiállítását követő 3 évnél, vagy a felülvizsgálatra előírt időpont belül van ezen a 3 éven.
> Ha a jogosultságot igazoló irat szerint a jogosult személy állapota végleges, az igazolványt lejárati határidő nélkül állítják ki.

AZ IGAZOLVÁNY HASZNÁLATÁRA vonatkozó rendelkezések:
̶  Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító JÁRMŰ SZÉLVÉDŐJE MÖGÖTT KELL ELHELYEZNI úgy, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
̶  A JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
̶  Az igazolvány elvesztését be kell jelenteni.
̶  Az igazolvány megrongálódása esetén vagy ha  a feltüntetett adatokban változás következett be, kérelmezni kell  az igazolvány cseréjét.

Igénybenyújtás
Az igazolványt a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állítja ki, kérelemre. A kérelem kormányablaknál, valamint a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél is benyújtható.
A kérelemre a Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmaz előírásokat. A jogosultságot igazolni szükséges, amire az alábbi iratok alkalmasak:
    • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló, a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény;
    • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatást megállapító hatósági határozat;
    • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás;
        • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat;
    • a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap, vagy a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a folyósító szervnek a vakok személyi járadéka folyósításáról szóló igazolása.
Amennyiben az  eljárás lefolytatásához szükséges szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, mellékelni kell a meglévő - a közlekedőképesség minősítését elősegítő - orvosi dokumentációt és iratokat; ez esetben a hatóság a  közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja.
A parkolási igazolvány meghosszabbítását legkorábban a lejárat előtti 90 nappal lehet kérni.

Megjegyzés
Az intézményi parkolási igazolványra vonatkozó rendelkezéseket jelen tájékoztató nem tartalmazza.
A  Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a Kormányrendelet 4. számú mellékletében felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkoló kártya a parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!