Parkolási igazolvány

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. AZ IGAZOLVÁNY NEM ADHATÓ ÁT HASZNÁLATRA AZ ARRA JOGOSULATLAN SZEMÉLYNEK. A JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA: A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉV. – A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra meghosszabbítható. AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA MEGEGYEZIK AZ ELLÁTÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY 1.SZ. MELLÉKLETE SZERINTI IRAT HATÁLYÁVAL, ha az a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg . A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 ÉV, ha fentiekben említett, a kérelemhez mellékelt irat szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Ebben az esetben az 5 éves időtartam leteltével - igazolás nélkül - cserével, további 5 éves időtartamra ismételten ki kell állítani az igazolványt. HASZNÁLATKOR AZ IGAZOLVÁNYT a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus