Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 19., 19:48

Jogszabályok:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (GJT)

 

A gépjármúadó kedvezmény mentességet jelent 1 vagyis egy darab 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxi-szolgáltatásra és személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsi után fizetendő adóra vonatkozóan, legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

Mentességre jogosult adóalanyok:
̶ a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személygépkocsi-tulajdonos, valamint
̶ a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó mint személygépkocsi-tulajdonos.
Tulajdonosnak a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa tekintendő.
Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő - a törvény (GJT) alkalmazásában az a személy
    > aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak, vagy
    > e rendelet 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek
minősül, és ezt a tényt az e jogszabályokban meghatározott hatósági határozat, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás másolatával igazolja.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.

Igénybenyújtás
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Az adatlapot benyújtani  csak új igény esetében szükséges. A NAV az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján a 2020. december 31-én nyilvántartott és hatályos mentességekre vonatkozó adatokat megkapta, azokat az adókivetésnél hivatalból figyelembe veszi/vette. Tehát a korábban is élő mentességeket újból nem kell bejelenteni.
A kedvezményt érvényesíteni a GJADO jelű „Adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó-mentesség, -kedvezmény, -szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK), elkészíthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) vagy papír alapon a központi ügyfélszolgálatokon.
Az adatlap kitöltési útmutatója pontos tájékoztatást tartalmaz az egészségügyi okokból járó kedvezményről; elérhető az alábbi linken.
file:///C:/Users/Felhaszn%C3%A1l%C3%B3/Downloads/GJADO_Kitoltesi_utmutato.pdf

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!