Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 7., 11:42

MENTES A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL ( többek között)

  • a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, VALAMINT
  • a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany

EGY DARAB – 100 KW TELJESÍTMÉNYT MEG NEM HALADÓ, SZEMÉLYGÉPKOCSIJA UTÁN LEGFELJEBB 13 000 FORINT/ADÓÉV EREJÉIG.

 

HA A MENTESSÉGRE JOGOSULT ADÓALANY ADÓALANYISÁGA ÉS ADÓKÖTELEZETTSÉGE AZ ADÓÉVBEN TÖBB SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁN IS FENNÁLL, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5-6. §-a, 9. §-a, 18. §-ának 12. pontja rendelkezik a kedvezményről.

Lásd az „Ellátás megnevezése”  részben.

MENTES A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL ( többek között)

  • a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, VALAMINT
  • a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany

EGY DARAB – 100 KW TELJESÍTMÉNYT MEG NEM HALADÓ, SZEMÉLYGÉPKOCSIJA UTÁN LEGFELJEBB 13 000 FORINT/ADÓÉV EREJÉIG.

 

HA A MENTESSÉGRE JOGOSULT ADÓALANY ADÓALANYISÁGA ÉS ADÓKÖTELEZETTSÉGE AZ ADÓÉVBEN TÖBB SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁN IS FENNÁLL, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓLI MENTESSÉGHEZ A BEJELENTÉST a hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcím (székhely, telephely) szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságán kell megtenni.

CSATOLNI KELL A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGRÓL SZÓLÓ ORVOSI IGAZOLÁST IS. (Lásd a „Megjegyzés” részben.)

HA A NYILVÁNTARTÁSBAN A LAKCÍM MEGVÁLTOZIK, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím szerint illetékes adóhatóság jogosult.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( Jelen kedvezményre vonatkozóan):

AZ ADÓ ALANYA a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

 

LYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ AZ A SZEMÉLY: aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

 

ZELI HOZZÁTARTOZÓ a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8.1. § 1.pontja szerint:  a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának adóhatósága