Gépjárműadó kedvezmény

MENTESEK A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT SZEMÉLYEK A TULAJDONUKBAN LÉVŐ EGY DARAB – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁN LEGFELJEBB 13 000 FORINT/ADÓÉV EREJÉIG:
- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany
- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany 

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus