Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:50

MENTESEK A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT SZEMÉLYEK A TULAJDONUKBAN LÉVŐ EGY DARAB – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁN LEGFELJEBB 13 000 FORINT/ADÓÉV EREJÉIG:

  1. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany
  2. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany  

GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:50

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5-6. §-a, 9. §-a, 18. §-ának 12. pontja

Lásd az „Ellátás megnevezése résznél”.

MENTESEK A GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL az alábbiakban felsorolt személyek a tulajdonukban lévő  EGY DARAB – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – SZEMÉLYGÉPKOCSI  UTÁN LEGFELJEBB 13 000 FORINT/ADÓÉV EREJÉIG:

  1. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany
  2. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany 

HA A MENTESSÉGRE JOGOSULT ADÓALANY ADÓALANYISÁGA ÉS ADÓKÖTELEZETTSÉGE AZ ADÓÉVBEN TÖBB SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁN IS FENN ÁLL, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az adóztatási feladatokat a lakcím szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el, tehát a gépjárműadó alóli mentességhez a bejelentést az önkormányzat adóügyekkel foglalkozó osztályán/irodáján kell megtenni. Csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottságról szóló orvosi igazolást is.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra vonatkozóan): SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ AZ A SZEMÉLY: aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8.1. § 1.pontja szerint:  a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala