Pénzbeli szociális ellátások – TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. szept. 3., 14:42

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSÁRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKINEK AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HA azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják  - IDE NEM ÉRTVE AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ FOLYÓSÍTÁS NÉLKÜLI MEGÁLLAPÍTÁSÁT - összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel

 1. az e törvény alapján megállapított gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesült és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve
 2. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatásra való jogosultság szempontjából elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező ápolási díjban részesült,  de az érintett 20 éves időtartamon belül a b) pont szerinti támogatás is  figyelembe vehető  legfeljebb 10 év időtartamban.

 

A támogatás ÖSSZEGE  havi : 50 000 forint .

 

A TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA:

 • nem minősül nyugellátásnak
 • azon személyek is jogosultak az ellátásra, akik részére a nyugellátás mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

joghely

Az 1993.évi III. törvény 42. § (1) bek. b ) pontja , 44/A §-a, a 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.

Az 1993.évi III. törvény 42. § (1) bek. b ) pontja , 44/A §-a, a 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása a különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli szociális ellátás.

 

A támogatás ÖSSZEGE  havi : 50 000 forint .

 

A tartós ápolást végzők időskori TÁMOGATÁSA:

 • nem minősül nyugellátásnak
 • azon személyek is jogosultak az ellátásra, akik részére a nyugellátás mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

 

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, és a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSÁRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKINEK AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HA azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – IDE NEM ÉRTVE AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ FOLYÓSÍTÁS NÉLKÜLI MEGÁLLAPÍTÁSÁT – összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel

 1. az e törvény alapján megállapított gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesült és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve
 2. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatásra való jogosultság szempontjából elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező ápolási díjban részesült,  de az érintett 20 éves időtartamon belül a b) pont szerinti támogatás is  figyelembe vehető  legfeljebb 10 év időtartamban .

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv jár el.

(Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba. A beolvadás következtében 2017. november 1-jétől már a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, folyósítja  – többek között  – a társadalombiztosítás keretein belül megállapított nyugellátásokat, nyugdíjszerű ellátásokat.)

A nyomtatvány letölthető  : https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapról.

Az IGÉNYBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK:

 • A támogatás iránti igényt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani az  célra rendszeresített, és a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani.
 • Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

A kérelem elbírálásához szükséges adatokat  – a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján  - az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv szerzi be, de a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a kérelemhez a következő okmányokat eredetben csatolni

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok  EREDETBEN TÖRTÉNŐ benyújtása javasolt:

 • ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat
 • emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat
 • gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat. 

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja folyósításra kerül.

 

A támogatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.