Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. máj. 16., 05:49

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 54. §;
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének, megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, 50. §.
 

Aki semmilyen jogcímen nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, szociális rászorultsága alapján jogosult lehet arra.

A szociális rászorultságot az egészségügyi szolgáltatási igénybevétele céljából a járási (fővárosi kerületi) hivatal kérelemre állapítja meg annak a személynek,
> kinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 120 %-át (34 200 forint), ha egyedülélő, a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (42 750 forint) nem haladja meg,
> vagyona sem neki, sem családjának nincs,
> nem áll biztosítási jogviszonyban, és egészségügyi ellátásra más jogcímen sem jogosult.

A jogosultság megállapítása esetén a jogosult részére a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év; a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja.
A bizonyítvány a feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható.

A hatályosság időtartama alatt nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. (2024-ben a havonta fizetendő járulék összege 11 300 forint.)

Igénybenyújtás
A kérelem e célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a lakcím szerint illetékes járási hivatalnál, települési önkormányzatnál vagy a kormányablaknál. A nyomtatvány a benyújtás helyén beszerezhető.
A kérelemhez mellékelni kell a vagyonnyilatkozatot.
A jogosultság megújítása esetén az erre vonatkozó kérelem már az igazolvány lejártát megelőző előtt 30 napon belül is benyújtható.

Megjegyzés
A biztosítottak körét, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 3. §-a és 22. § (1) bekezdés határozza meg.
Egészségügyi szolgáltatás az egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul.
Vagyon: ingatlan (kivétel: életvitelszerűen lakott lakás), jármű (kivétel: mozgás-korlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű), vagyoni értékű jog, pénzvagyon.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!