Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

A járulék havi összege 2018 . évben 7.320 forint (napi összege 244 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a járási hivatal – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus