Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY

CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:55
A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ AZT ÉRVÉNYESÍTŐ MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁT CSÖKKENTI. MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK LÉLEKSZÁMÁTÓL FÜGG, ÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT VEHETŐ IGÉNYBE kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként : a. egy eltartott esetén 66 670 forint, b. kettő eltartott esetén 2019-ben 133 330 forint; c. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 29/A. §-a, 29/B. §-a, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló  1997. évi LXXX. törvény 51-51/A §-a.

CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT

 1. AZ A MAGÁNSZEMÉLY – aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel – családi pótlékra jogosult,  továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
 2. A VÁRANDÓS NŐ ÉS a vele közös háztartásban élő HÁZASTÁRSA
 3. A CSALÁDI PÓTLÉKRA SAJÁT JOGÁN JOGOSULT GYERMEK (személy), 
 4. ROKKANTSÁGI JÁRADÉKBANSZESÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY ( A 3)-4) pont szerinti esetben az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói – ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is – közül egy, a döntésük szerinti személy, minősül jogosultnak.)


A CSALÁDI KEDVEZMÉNYT:

 • a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül. 
 • ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen lehet csak igénybe venni.

EGYÉB JOGOSULTSÁGI FELTÉTEL:

 • HA AZ ADOTT JOGOSULTSÁGI HÓNAP UTÁN JÁRÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNYRE EGY MAGÁNSZEMÉLY JOGOSULT, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásban megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával. 
 • Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, illetve, közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket.
 • Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszI, a megosztás nem alkalmazható.
 • Ha jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. Ebben az esetben a szülő (házastársa) a családi kedvezmény 50 százalékának érvényesítésére jogosult.
 • A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak.

CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ AZT ÉRVÉNYESÍTŐ MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁT CSÖKKENTI.

MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK LÉLEKSZÁMÁTÓL FÜGG, ÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT VEHETŐ IGÉNYBE kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként :

 1. egy eltartott esetén 66 670 forint,
 2. kettő eltartott esetén 2019-ben 133 330 forint,
 3. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata:

a) a jogosultság jogcíméről, és

b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről.

A nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 •  minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, továbbá
 •  azt, hogy e személyek –( ideértve a magzatot is)– az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak.
 • CSALÁDI KEDVEZMÉNY TÖBB JOGOSULTTAL VALÓ KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSE, VAGY ADÓÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSE MELLETT A KEDVEZMÉNY MEGOSZTÁSA ESETÉN a) a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelét b) hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, c) a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt.

JOGOSULTNAK NEM MINŐSÜLŐ HÁZASTÁRSSAL, ÉLETTÁRSSAL TÖRTÉNŐ MEGOSZTÁS nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.

Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a ( Tbj. 51. §-a vagy 51/A. §-a szerint)  ÉRVÉNYESÍTETTE, akkor a személyi jövedelemadóról szóló bevallásban a jogosult(ak) által, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény összegét csökkenti az általuk együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (667 százaléka).

az éves adóbevallás

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 84 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.