Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:03

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ AZT ÉRVÉNYESÍTŐ MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁT CSÖKKENTI.

MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK SZÁMÁTÓL FÜGG, ÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT VEHETŐ IGÉNYBE KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTTANKÉNT ÉS JOGOSULTSÁGI HÓNAPONKÉNT :

 1. egy eltartott esetén 66 670 forint,
 2. kettő eltartott esetén 2019-ben és az azt követő években  133 330 forint;
 3. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT: 

 1. AZ A MAGÁNSZEMÉLY – aki a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekre tekintettel – családi pótlékra jogosult,  továbbá A JOGOSULTTAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, a fentiek szerint CSALÁDI PÓTLÉKRA NEM JOGOSULT HÁZASTÁRSA,
 2. A VÁRANDÓS NŐ ÉS a vele közös háztartásban élő HÁZASTÁRSA, 
 3. A CSALÁDI PÓTLÉKRA SAJÁT JOGÁN JOGOSULT GYERMEK (személy), 
 4. ROKKANTSÁGI JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY

 

A 3)-4) pont szerinti esetben az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói – ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is – közül egy, a döntésük szerinti személy, minősül jogosultnak.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:03

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 29/A. §-a, 29/B. §-a szabályozza az ellátást.

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT

 1. AZ A MAGÁNSZEMÉLY – aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel – családi pótlékra jogosult,  továbbá A JOGOSULTTAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, a fentiek szerint CSALÁDI PÓTLÉKRA NEM JOGOSULTZASTÁRSA,
 2. A VÁRANDÓS NŐ ÉS a vele közös háztartásban élő HÁZASTÁRSA
 3. CSALÁDI PÓTLÉKRA SAJÁT JOGÁN JOGOSULT GYERMEK (személy), 
 4. ROKKANTSÁGI JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY

 

A 3)-4) pont szerinti esetben az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói – ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is – közül egy, a döntésük szerinti személy, minősül jogosultnak.


CSALÁDI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

 • A családi kedvezményt a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül. 
 • A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe.

 

 • Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásban megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.
 • Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem alkalmazható.

 

 • Ha jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. ebben az esetben a szülő (házastársa) a családi kedvezmény 50 százalékának érvényesítésére jogosult.
 • A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak.

 

 • Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik.
 • Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, illetve, közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket.

 

FONTOS: JELEN KEDVEZMÉNY SZEMPONTJÁBÓL NEM MINŐSÜLNEK  EGYEDÜLÁLLÓNAK AZOK, akik a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából viszont egyedülállónak tekinthetők. (Lásd a  Megjegyzés részben.)

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK SZÁMÁTÓL FÜGG, ÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT VEHETŐ IGÉNYBE KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTTANKÉNT ÉS JOGOSULTSÁGI HÓNAPONKÉNT :

 1. egy eltartott esetén 66 670 forint,
 2. kettő eltartott esetén 2019-ben és az azt követő években  133 330 forint;
 3. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

JELEN ELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL:

 • KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTT
 1. az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
 2. a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 3. az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 4. a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

 

 • ELTARTOTT
 1. a kedvezményezett eltartott,
 1. az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető.

 

 • JOGOSULTSÁGI HÓNAP AZ A HÓNAP
 1. amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
 2. amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
 3. amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik.

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE A MAGÁNSZEMÉLY ADÓBEVALLÁSHOZ VAGY MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁSHOZ TETT ÍRÁSBELI NYILATKOZATA:

 1. a jogosultság jogcíméről, és
 2. a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről.

 

A NYILATKOZATBAN FEL KELLNTETNI:

 • minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, továbbá
 • azt, hogy e személyek –( ideértve a magzatot is)– az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak;
 • a családi kedvezmény több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása esetén a) a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelét,  b) hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, c) a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt.

JOGOSULTNAK NEM MINŐSÜLŐ HÁZASTÁRSSAL, ÉLETTÁRSSAL TÖRTÉNŐ MEGOSZTÁS nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.

az éves adóbevallás

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (jelen ellátás szempontjából):

ÖSSZEVONT ADÓALAP az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL EGYEDÜLÁLLÓNAK KELL TEKINTENI azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa

 1. a köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,
 2. vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 3. megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,
 4. nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
 5. időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
 6. a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.