Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY

CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 13., 14:22
A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ AZT ÉRVÉNYESÍTŐ MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁT CSÖKKENTI. MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK LÉLEKSZÁMÁTÓL FÜGG: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén 66 670 forint, b) kettő eltartott esetén 2017-ben 100 000 forint; (2018-ban 116 670 forint; 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint) c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 29/A. §-a, 29/B. §-a.

CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT:
1) AZ A MAGÁNSZEMÉLY – aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel – családi pótlékra jogosult továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa
2) A VÁRANDÓS NŐ ÉS a vele közös háztartásban élő HÁZASTÁRSA
3) A CSALÁDI PÓTLÉKRA SAJÁT JOGÁN JOGOSULT GYERMEK (személy)
4) ROKKANTSÁGI JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐ MAGÁNSZEMÉLY ( A 3)-4) pont szerinti esetben az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói – ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is – közül egy, a döntésük szerinti személy, minősül jogosultnak.)
A CSALÁDI KEDVEZMÉNYT a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára jogosultsági hónapnak minősül.
A CSALÁDI KEDVEZMÉNY UGYANAZON KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTT UTÁN EGYSZERESEN VEHETŐ IGÉNYBE AZ ALÁBBIAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL:
 Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre EGY MAGÁNSZEMÉLY JOGOSULT, az őt megillető családi kedvezményt – adóbevallásban, munkáltatói adó megállapításban – MEGOSZTHATJA A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, JOGOSULTNAK NEM MINŐSÜLŐ HÁZASTÁRSÁVAL, ÉLETTÁRSÁVAL, (abban az esetben is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni)
 HA JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS, EGYEZSÉG ALAPJÁN A SZÜLŐK EGYENLŐ IDŐSZAKOKBAN FELVÁLTVA GONDOZZÁK GYERMEKÜKET, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek mindkét szülő (ideértve a szülő házastársát is) vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül, és a szülő (illetve házastársa) a későbbiekben ismertetett családi kedvezmény összeg 50 százalékának érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak.
FONTOS: Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő EGYEDÜLÁLLÓ CSALÁDI PÓTLÉKÁT IGÉNYBE VESZI, A MEGOSZTÁS NEM ALKALMAZHATÓ.

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY AZ AZT ÉRVÉNYESÍTŐ MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁT CSÖKKENTI.
MÉRTÉKE AZ ELTARTOTTAK LÉLEKSZÁMÁTÓL FÜGG:
kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
d) egy eltartott esetén 66 670 forint,
e) kettő eltartott esetén 2017-ben 100 000 forint; (2018-ban 116 670 forint; 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint)
f) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE A MAGÁNSZEMÉLY ADÓBEVALLÁSHOZ VAGY MUNKÁLTATÓI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSHOZ TETT ÍRÁSBELI NYILATKOZATA
a) a jogosultság jogcíméről, és
b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről.

A FENT EMLITETT NYILATKOZATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
- A KEDVEZMÉNY KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSE ESETÉN FEL KELL TÜNTETNI a) minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, b) azt, hogy e személyek (ideértve a magzatot is) az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak c) a másik fél adóazonosító jelét
 A CSALÁDI KEDVEZMÉNY TÖBB JOGOSULTTAL VALÓ KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSE, VAGY ADÓÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS ÉRVÉNYESÍTÉSE MELLETT A KEDVEZMÉNY MEGOSZTÁSA ESETÉN a) a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelét b) hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, c) a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt.

A JOGOSULTNAK NEM MINŐSÜLŐ HÁZASTÁRSSAL, ÉLETTÁRSSAL TÖRTÉNŐ MEGOSZTÁS NEM ALKALMAZHATÓ azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették.

az éves adóbevallás

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: ÖSSZEVONT ADÓALAP az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 82 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.