Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY

CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. jan. 16., 14:46

Jogszabályok
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 29/A. §, 29/B. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst)
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 79-81. §

 

A családi kedvezmény az összevont adóalap csökkentése révén a fizetendő személyi jövedelemadóból biztosít megtakarítást. A kedvezmény a kedvezményre jogosító eltartottak – un. kedvezményezett eltartottak - után személyenként és jogosultsági hónaponként vehető igénybe.

Kedvezményezett eltartott
 a) az a gyermek, illetve személy, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosultság fennáll,
 b) a magzat, fogantatásának 91. napjától a megszületéséig.
 c) az a gyermek, illetve személy, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 d) a rokkantsági járadékban részesülő személy.

Jogosultsági hónap az a hónap:
- amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
- amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
- amelyben a várandósság orvosi igazolás alapján legalább egy napig fennáll.

A családi kedvezmény mértéke függ az eltartottak számától, továbbá attól, hogy hány kedvezményezett eltartott személy után áll fenn jogosultság. Az eltartottak számába a kedvezményezett eltartottakon kívül beleszámít az a gyermek/személy is, akit a családi pótlék összegének számításánál a családok támogatásáról szóló törvény szerint figyelembe kell venni.
Összege – amivel csökkenthető az adóköteles jövedelem (adóalap) - havonként:
   • egy eltartott esetén 66 670 forint,
   • kettő eltartott esetén személyenként 133 330 forint,
   • három és minden további eltartott esetén személyenként 220 000 forint.

A családi kedvezmény – 2023. évtől - minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül (lásd a Megjegyzés részben!), jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe. E rendelkezés alkalmazásában tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül az a 18. életévét betöltött személy is, aki a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesül. (Szja. tv. 29/A. § (2a) bek.)

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT AZ A SZEMÉLY
> aki családi pótlékra jogosult, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa,
> aki várandós, továbbá a vele közös háztartásban élő házastárs, a fogantatás 91. napjától,
> aki családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozói,
> a rokkantsági járadékban részesülő személy és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói. 

A kedvezményt a jogosult az adott hónapban őt megillető jövedelem mértékéig tudja érvényesíteni.
Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésére többen jogosultak, a kedvezményt közösen is igénybe vehetik. Ha nincs több jogosult, lehetőség van a kedvezmény megosztására a jogosulttal együtt élő házastárssal, élettárssal. A kedvezmény közös érvényesítése és megosztása megoldást jelenthet abban az esetben, amikor a jogosultnak nincs vagy nincs elegendő jövedelme a kedvezmény felhasználásához. Ezt a célt szolgálja a családi járulékkedvezmény is (lásd a Megjegyzés részben).

Igényérvényesítés
A kedvezmény érvényesítése történhet
-  a munkáltatóhoz/kifizetőhöz  benyújtott adóelőleg nyilatkozattal vagy
-  az éves adóbevallásban tett nyilatkozattal.
A nyilatkozat – „Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről” - a NAV honlapjáról letölthető.
Megosztani a kedvezményt csak az éves adóbevallásban lehet. A közös érvényesítésre az adóelőleg vonatkozásában is lehetőség van.

Megjegyzés
"Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:
- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladta meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.” - Cst. 4. § f) pont
Családi járulékkedvezmény vehető igénybe, ha a családi adókedvezmény összege nagyobb, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelem. A jogosult a meghaladó rész 15 százalékát a társadalombiztosítási járulékkal szemben számolhatja el, csökkentve ily módon a fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. A járulékkedvezményre a családi adókedvezményt megosztással érvényesítő jogosult házastársa, élettársa is jogosult.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!