Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY

CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 26., 17:23

Jogszabályok
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A. §, 29/B. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 79-81. §

 

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentése révén a fizetendő személyi jövedelemadóból biztosít megtakarítást. A kedvezmény a kedvezményre jogosító eltartottak – un. kedvezményezett eltartottak - után személyenként és jogosultsági hónaponként vehető igénybe.

Kedvezményezett eltartott
 a) az a gyermek, illetve személy, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosultság fennáll,
 b) a magzat, fogantatásának 91. napjától a megszületéséig.
 c) az a gyermek, illetve személy, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 d) a rokkantsági járadékban részesülő személy.

Jogosultsági hónap az a hónap:
- amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
- amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
- amelyben a várandósság orvosi igazolás alapján legalább egy napig fennáll.

A családi kedvezmény mértéke függ az eltartottak számától, továbbá attól, hogy hány kedvezményezett eltartott személy után áll fenn jogosultság.
Összege – amivel csökkenthető az adóköteles jövedelem -  havonként:
   • egy eltartott esetén 66 670 forint,
   • kettő eltartott esetén 133 330 forint;
   • három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.
   Az eltartottak körébe a kedvezményezett eltartottakon kívül beleszámít az a gyermek/személy is, akit a családi pótlék összegének számításánál a családtámogatási törvény szerint figyelembe kell venni.

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE JOGOSULT AZ A SZEMÉLY
> aki családi pótlékra jogosult, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa,
> aki várandós, továbbá a vele közös háztartásban élő házastárs, a fogantatás 91. napjától,
> aki családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozói,
> a rokkantsági járadékban részesülő személy és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói. 

A kedvezményt a jogosult az adott hónapban őt megillető jövedelem mértékéig tudja érvényesíteni.
Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésére többen jogosultak, a kedvezményt közösen is igénybe vehetik. Ha nincs több jogosult, lehetőség van a kedvezmény megosztására a jogosulttal együtt élő házastárssal, élettárssal. A kedvezmény közös érvényesítése és megosztása megoldást jelenthet abban az esetben, amikor a jogosultnak nincs vagy nincs elegendő jövedelme a kedvezmény felhasználásához. Ezt a célt szolgálja a családi járulékkedvezmény is, leírását lásd a Megjegyzés részben

Igényérvényesítés
A kedvezmény érvényesítése történhet
-  a munkáltatóhoz/kifizetőhöz  benyújtott adóelőleg nyilatkozattal vagy
-  az éves adóbevallásban tett nyilatkozattal.
A nyilatkozat – „Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről” - a NAV honlapjáról letölthető.
Megosztani a kedvezményt csak az éves adóbevallásban lehet. A közös érvényesítésre az adóelőleg vonatkozásában is lehetőség van.

Megjegyzés
Családi járulékkedvezmény vehető igénybe, ha a családi adókedvezmény összege nagyobb, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelem. A jogosult a meghaladó rész 15  százalékát a társadalombiztosítási járulékkal szemben számolhatja el, csökkentve ily módon a fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. A járulékkedvezményre a családi adókedvezményt megosztással érvényesítő jogosult házastársa, élettársa is jogosult.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!