Pénzbeli családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 11:58
AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS. Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300 %-ával (2019-ben: 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft). AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET A SZÜLÉST KÖVETŐ HAT HÓNAPON BELÜL LEHET BENYÚJTANI.

Az ellátásról 1998. évi LXXXIV. törvény 29-36.§-a, 37. §-ának (4) bekezdése, 41-44. §-a, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SZÜLÉST KÖVETŐEN:

a) AZ A NŐ aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. (A jogosultság akkor is megilleti, ha a gyermek halva született). AMENNYIBEN AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRAJOGOSULT NŐ A TÁMOGATÁS FELVÉTELÉT MEGELŐZŐEN MEGHAL, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

b) AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást végleges határozatban engedélyezték;

c) A GYÁM, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon napon belül – végleges határozat alapján – gondozásába került.

d) JOGOSULT AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN JOGSZERŰEN TARTÓZKODÓ NŐ IS (az ellátásra való jogosultságot szabályozó jogszabály 2. §-ban meghatározott személyeken túl) aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén várandósgondozáson vett részt.

e) ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY IS JOGOSULT, aki tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesít, ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI  EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS. Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával ikergyermekek esetén 300 %-ával (2019-évben 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTIRELMET A SZÜLÉST KÖVETŐ HATNAPON BELÜL LEHET BENYÚJTANI.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal) vagy   elektronikus űrlapon lehet benyújtani.

Az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat – az orvosi igazolás kivételével – elegendő másolatban benyújtani.

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

 • postai úton - a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz
 • SZEMÉLYESEN  – a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ügyfélszolgálatán, a kormányablaknál
 • ELEKTRONIKUSAN -  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani.

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

 • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 • a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
 • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala.

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja  a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon belül.

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezési ügyekben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A szülést követően az anya, Örökbefogadó szülő, Gyám

NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS HA:

 1. a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
 2. a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

 Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha-

 • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;

  • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.
 • Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, 
 • Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala 
 • Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala,
 •  Kormányablak,