Családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. máj. 5., 08:30

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI, EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS.

GYERMEKENKÉNTI ÖSSZEGE azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300 %-ával (2020-ban : 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

 AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET

 • A SZÜLÉST KÖVETŐ
 • örökbefogadás esetén AZ ÖRÖKBEFOGADÁS VÉGLEGES ENGEDÉLYEZÉSÉT KÖVETŐ 

HAT HÓNAPON BELÜL - LEHET BENYÚJTANI.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az ellátásról 1998. évi LXXXIV. törvény 29-36.§-a, 37. §-ának (4) bekezdése, 41-44. §-a, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SZÜLÉST KÖVETŐEN:

 1. AZ A NŐ aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. (A jogosultság akkor is megilleti, ha a gyermek halva született). AMENNYIBEN AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT NŐ A TÁMOGATÁS FELVÉTELÉT MEGELŐZŐEN MEGHAL, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja;
 2. AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
 3. A GYÁM, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon napon belül – végleges határozat alapján – gondozásába került.
 4. JOGOSULT AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN JOGSZERŰEN TARTÓZKODÓ NŐ IS (az ellátásra való jogosultságot szabályozó jogszabály 2. §-ban meghatározott személyeken túl) aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén várandósgondozáson vett részt.
 5. ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY IS JOGOSULT, aki tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesít (lásd 2016. évi LXXIII törvény), ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI, EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS.

GYERMEKENKÉNTI ÖSSZEGE azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300 %-ával (2020-ban : 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

Családtámogatási ügyekben eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).

 

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal) vagy   elektronikus űrlapon lehet benyújtani.

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

c) a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

 

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET

 • A SZÜLÉST KÖVETŐ
 • örökbefogadás esetén AZ ÖRÖKBEFOGADÁS VÉGLEGES ENGEDÉLYEZÉSÉT KÖVETŐ 

HAT HÓNAPON BELÜL – LEHET BENYÚJTANI.

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja  a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon belül.

A szülést követően az anya, Örökbefogadó szülő, Gyám

NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS HA:

 1. a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
 2. a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

 

 Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha-

 1. a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
 2. a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálat

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

c) kormányablak

c) a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely