Pénzbeli családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 16., 14:16

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI: a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS.

Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával ikergyermekek esetén 300 %-ával (2017-ben: 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Az ellátásról 1998. évi LXXXIV. törvény 29-36.§-a, 37. §-ának (4) bekezdése, 41-44. §-a, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SZÜLÉST KÖVETŐEN

a) AZ A NŐ aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. ( A jogosultság akkor is megilleti, ha a gyermek halva született). AMENNYIBEN AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRAJOGOSULT NŐ A TÁMOGATÁS FELVÉTELÉT MEGELŐZŐEN MEGHAL, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

b) AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást végleges határozatban engedélyezték;

c) A GYÁM, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon napon belül – végleges határozat alapján – gondozásába került.

d) JOGOSULT AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN JOGSZERŰEN TARTÓZKODÓ NŐ IS ( az ellátásra való jogosultságot szabályozó jogszabály 2. §-ban meghatározott személyeken túl ) aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén várandósgondozáson vett részt.

e) anyasági támogatásra az a személy is jogosult, aki tartós külszolgálatot vagy  tartós külföldi szolgálatot teljesít, ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI  EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS. Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával ikergyermekek esetén 300 %-ával (2018-évben 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti adattartalommal) vagy   elektronikus űrlapon kell benyújtani.

Az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat – az orvosi igazolás kivételével – elegendő másolatban benyújtani.

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

  • postai úton - a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz
  • SZEMÉLYESEN  – a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ügyfélszolgálatán, a kormányablaknál
  • ELEKTRONIKUSAN -  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani.

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

  • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
  •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
  • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja  a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon belül.

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezési ügyekben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A szülést követően az anya, Örökbefogadó szülő, Gyám

NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS HA:

  • a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
  • a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

 

KIVÉVE,HA:

- a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;

- a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, 

Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala 

Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala,

 Kormányablak,