Családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. febr. 24., 10:04

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS  a gyermek megszületését követő első ellátás a családtámogatási ellátások sorában. ÖSSZEGE azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (2021-ben 28.500 Ft) 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával: 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. febr. 24., 10:04

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a törvény  végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK:

  1.  AZ ANYA, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt;
  2. AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
  3. A GYÁM, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – végleges határozat alapján – gondozásába került;
  4.  AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN MAGYARORSZÁGON JOGSZERŰEN TARTÓZKODÓ NŐ, aki várandóssága alatt legalább négyszer – koraszülés esetén legalább egyszer –várandósgondozáson vett részt Magyarországon;
  5. AZ A SZEMÉLY, aki tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesít (lásd 2016. évi LXXIII törvény), ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.

 

NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS HA

  1. a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
  2. a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján kikerült a családból.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERIEGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS.

Megállapítása intézetben született, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú újszülött esetén hivatalból induló eljárás keretében történik. A hivatalbóli eljárás megindításának feltétele, hogy az igényelbíráló kormányhivatalnak rendelkezésre álljon – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján elektronikusan továbbított – hiánytalanul kitöltött, az anya által az intézetben aláírt adatlap, valamint a gyermek TAJ száma.

Egyéb esetben a támogatást – a szülést követő 6 hónapon belül – kérelmezni kell.

A támogatást kérelmezni kell, ha a jogosultság megállapítására nem indul hivatalból eljárás.

A kérelmet e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/44/K%C3%A9relem%20anyas%C3%A1gi%20t%C3%A1m.%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja,  a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon belül.

Családtámogatási ügyekben a megyei (fővárosi) kormányhivatal jár el.

A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem benyújtható:

  • személyesen, postai és elektronikus úton a kormányhivatalnál,
  • személyesen a kormányablaknál,
  • személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.