Családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jún. 13., 11:42

Jogszabályok: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

 

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS egyszeri, egyösszegű  ellátás, a gyermek megszületését követő első ellátás a családtámogatási ellátások sorában.
ÖSSZEGE 64.125 Ft, ikergyermekek esetén 85.500 Ft. (a szociális vetítési alap összegének 225 százaléka, ikergyermekek esetén 300 százaléka.)
AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS megállapítása intézetben született, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú újszülött esetén hivatalból induló eljárás keretében történik. A hivatalbóli eljárás megindításának feltétele, hogy az igényelbíráló kormányhivatalnak rendelkezésre álljon - az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján elektronikusan továbbított - hiánytalanul kitöltött, az anya által az intézetben aláírt adatlap, valamint a gyermek TAJ száma.
Ha nincs hivatalból eljárás, a támogatást – a szülést követő 6 hónapon belül – kérelmezni kell.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK:
    a) AZ ANYA, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt;
    b) AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
    c) A GYÁM, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – végleges határozat alapján – gondozásába került;
    d) az anyasági támogatás igénylésének időpontjában Magyarországon jogszerűen tartózkodó nő, aki várandóssága alatt legalább négyszer – koraszülés esetén legalább egyszer –várandósgondozáson vett részt Magyarországon;
    e)az a személy, aki tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesít (lásd 2016. évi LXXIII törvény), ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.
NEM JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS, ha
    - a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
    - a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata alapján kikerült a családból.

Igénybenyújtás

Családtámogatási ügyekben a vármegyei (fővárosi) kormányhivatal jár el.
A támogatást kérelmezni kell, ha a jogosultság megállapítására nem indul hivatalból eljárás.
A kérelmet e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani.
A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/44/K%C3%A9relem%20anyas%C3%A1gi%20t%C3%A1m.%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem benyújtható:
   - személyesen, postai és elektronikus úton a kormányhivatalnál,
   - személyesen a kormányablaknál,
   - személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!