Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:07

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS OLYAN, A GYERMEK ÉRDEKEIT VÉDŐ SPECIÁLIS SZEMÉLYES SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

 1. a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
 2. a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 3. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
 4. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A jogosultságnak nincs feltétele, a gyermekjóléti szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a rendelkezik a gyermekjóléti szolgáltatásról.

A jogosultságnak nincs feltétele, a gyermekjóléti szolgáltatást bárki igénybe veheti aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES.

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS OLYAN, A GYERMEK ÉRDEKEIT VÉDŐ SPECIÁLIS SZEMÉLYES SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

 1. a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
 2. a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 3. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
 4. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATA

a)     GYERMEK TESTILELKIEGÉSZSÉGÉNEKCSALÁDBAN TÖRTÉNŐ NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN:

 • TÁJÉKOZTATÁS a gyermek fejlődése érdekében igénybe vehető támogatásokról, valamint a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó TANÁCSADÁS vagy az ezekhez való HOZZÁJUTÁS MEGSZERVEZÉSE,
 • A VÁLSÁGHELYZETBEN LÉVŐ VÁRANDÓS ANYA támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE,
 • HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK SEGÍTÉSE.

 

b)  A GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN:

 • A VESZÉLYEZTETETTSÉGET ÉSZLELŐ ÉS JELZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • VESZÉLYEZTETETTSÉGET ELŐIDÉZŐ OKOK feltárása , megoldásukhoz javaslat készítése,
 • A MEGELŐZŐ RENDSZERBE BEVONT SZEMÉLYEKKEL ÉS INTÉZMÉNYEKKEL való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • TÁJÉKOZTATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKNÉL MŰKÖDŐ INKUBÁTOROKRÓL, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

 c.) A KIALAKULT VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN:

 • A GYERMEKKEL ÉS CSALÁDJÁVALGZETT SZOCIÁLIS MUNKÁVAL ELŐSEGÍTENI a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • CSALÁDI KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE ( különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében),
 •  KEZDEMÉNYEZNI  a) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, b) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, c) egészségügyi ellátások igénybevételét,

Család- és gyermekjóléti szolgálat