Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 12:15
Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, a lakosságszámtól függetlenül KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN CSALÁDSEGÍTÉST és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljanak a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátások egyik fajtája a GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §-ai

A jogosultságnak nincs feltétele, a gyermekjóléti szolgáltatást bárki igénybe veheti aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES.

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljanak a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátások egyik fajtája A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van,  a lakosságszámtól függetlenül KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN  CSALÁDSEGÍTÉST és  GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI.

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATA:

 1)     GYERMEK TESTILELKIEGÉSZSÉGÉNEKCSALÁDBAN TÖRTÉNŐ NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN:

 1. tájékoztatás a gyermek fejlődése érdekében igénybe vehető támogatásokról, valamint a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 2. tanácsadás (a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó ), illetve az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 3. a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 4. szabadidős programok szervezése,
 5. hivatalos ügyek intézésének segítése.

 2.)  A GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN:

 1. veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
 2. veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása , megoldásukhoz javaslat készítése,
 3. együttműködés a megelőző rendszerbe bevont személyekkel, tevékenységük összehangolása,
 4. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 3) A KIALAKULT VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN

 1. szociális munkával elősegíteni a gyermek családjában jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a gyermek problémáinak rendezését,
 2. családi konfliktusok megoldásának elősegítése ( pl. a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében),
 3. kezdeményezni egyéb gyermekjóléti  alapellátások önkéntes igénybevételét , egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Család- és gyermekjóléti szolgálat