Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 21., 13:46

Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van,  a lakosságszámtól függetlenül KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN  CSALÁDSEGÍTÉST és  GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI.

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljanak a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátások egyik fajtája a GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 21., 13:46

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38-40. §-ai

A jogosultságnak nincs feltétele, a gyermekjóléti szolgáltatást bárki igénybe veheti aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES.

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljanak a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátások egyik fajtája a  A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van,  a lakosságszámtól függetlenül KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN  CSALÁDSEGÍTÉST és  GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATA:

 

1)     GYERMEK TESTILELKIEGÉSZSÉGÉNEK, CSALÁDBAN TÖRTÉNŐ NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN:

  1. tájékoztatás a gyermek fejlődése érdekében igénybe vehető támogatásokról, valamint a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  2. tanácsadás (a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó ), illetve az ezekhez való hozzájutás megszervezése
  3. a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása,
  4. szabadidős programok szervezése,
  5. hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

2.)  A GYERMEKVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 

  1. veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
  2. veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása , megoldásukhoz javaslat készítése,
  3. együttműködés a megelőző rendszerbe bevont személyekkel, tevékenységük összehangolása,
  4. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

3) A KIALAKULT VESZÉLYEZTETETTSÉG MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN

  1. szociális munkával elősegíteni a gyermek családjában jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a gyermek problémáinak rendezését,

a családi konfliktusok megoldásának elősegítése ( pl. a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében), c) kezdeményezni egyéb gyermekjóléti  alapellátások önkéntes igénybevételét , egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Család- és gyermekjóléti szolgálat