Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:32
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK KÖRÉBE TARTOZIK: a. pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás b. a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOKAT TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

1993. évi III. törvény 65/A.§-a, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39/F-39/I. §-a.

A JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK ESETÉBEN  AZ A SZEMÉLY IS ELLÁTHATÓ, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOKAT TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK KÖRÉBE TARTOZIK:

 1. pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
 2. a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

 A KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL:

 1. a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
 2. a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
 3. a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
 4. a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
 5. az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
 6. megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

 ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL A FENTIEKEN TÚL:

 1. a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
 2. a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról.

 Ha a szolgáltatást igénylő NEM RENDELKEZIK SZAKVÉLEMÉNNYEL, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított LEGFELJEBB HÁROM HÓNAPIG átmeneti jelleggel biztosítható.

 

SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA SORÁN MINDEN ESETBEN BIZTOSÍTANI KELL AZ ANONIMITÁST, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény