Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - CSALÁDSEGÍTÉS

CSALÁDSEGÍTÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:30
Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN - CSALÁDSEGÍTÉST és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI. A CSALÁDSEGÍTÉS a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A CSALÁDSEGÍTÉST TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

1993. évi III. törvény 64. §-a, 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a, 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A CSALÁDSEGÍTÉS. 

Az A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL KÖTELES KIZÁRÓLAG EGY SZOLGÁLTATÓ KERETÉBEN – CSALÁDSEGÍTÉST és – GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTANI.

CSALÁDSEGÍTÉS a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

CSALÁDSEGÍTÉS KERETÉBEN TÉRÍTÉSMENTESEN  BIZTOSÍTANI KELL:

  1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
  2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
  3. a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
  4. a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
  5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
  6. a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
  7. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  8. a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM KÉRELEMRE INDUL.

CSALÁDOK SEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VESZÉLYEZTETETTSÉGET ÉS KRÍZISHELYZETET ÉSZLELŐ JELZŐRENDSZER MŰKÖDIK.  A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat JELEZNI KÖTELES, – az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek JELEZHETIK a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

FENTIEK SZERINT KAPOTT JELZÉS ALAPJÁN A CSALÁDSEGÍTÉST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓ, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény