Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - összevont adóalap adóját csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 17., 09:41

A személyi kedvezmény a súlyosan fogyatékos magánszemély összevont adóalapjának adóját csökkenti – az erről szóló igazolás, határozat alapján. MÉRTÉKE : a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején –havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg (A minimálbér havi összege 2015.január 1-től: 111.000 Ft.)

1995. évi CXVII. törvény 35.§ (1) bekezdése, 40.§ (1) bekezdése, 335/2009. (XII.29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről, 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

LYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK AZT KELL TEKINTENI a) aki –az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek alkalmazásával – az említett kormányrendelet mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került, b) aki rokkantsági járadékban részesül c) fogyatékossági támogatásban részesül.

A személyi kedvezmény A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁNAK ADÓJÁT CSÖKKENTI – az erről szóló igazolás, határozat alapján. MÉRTÉKE : a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején – HAVONTA az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg. A minimálbér havi összege 2016.január 1-től: 111.000 Ft.

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG FENNÁLLÁSÁT IGAZOLNI KELL A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezései alapján az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító,a fent hivatkozott rendelet mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy b) a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki. AZ IDEIGLENES IGAZOLÁST ÉVENTE KELL KIÁLLÍTANI az adóévben fennálló, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségről, illetve fogyatékosságról. ABBAN AZ ESETBEN, HA A FOGYATÉKOSSÁG VÉGLEGESSÉGE KERÜLT MEGÁLLAPÍTÁSRA, a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki. A FENTIEKBEN FOGLALTAKAT 2010. JANUÁR 1-JÉTŐL KELETKEZETTVEDELMEK TEKINTETÉBEN KELL ALKALMAZNI. Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és 2009. december 31-én hatályos igazolása e rendelet hatálybalépését követően is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

az éves adóbevallás