Kedvezmények súlyosan fogyatékos személyek részére - összevont adóalap adóját csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 11:26

A SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁNAK ADÓJÁT CSÖKKENTI – AZ ERRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS, HATÁROZAT ALAPJÁN.

MÉRTÉKE : a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején –havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg (A minimálbér havi összege 2017.január 1-től: 127.500 Ft.)

1995. évi CXVII. törvény 35.§ (1) bekezdése, 40.§ (1) bekezdése, 335/2009. (XII.29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről, 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet,  430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

LYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK AZT KELL TEKINTENI:

  1. aki –az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek alkalmazásával – az említett kormányrendelet mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került,
  2. aki rokkantsági járadékban részesül
  3. fogyatékossági támogatásban részesül.

A SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁNAK ADÓJÁT CSÖKKENTI – AZ ERRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS, HATÁROZAT ALAPJÁN.

MÉRTÉKE : a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején –havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg (A minimálbér havi összege 2017.január 1-től: 127.500 Ft.)

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG FENNÁLLÁSÁT IGAZOLNI KELL a kedvezmény igénybevételéhez.

  • A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezései alapján az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.
  • Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító, a fent hivatkozott rendelet mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a a beteg választott háziorvosa állítja ki  ( a  szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy  a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján )

AZ IDEIGLENES IGAZOLÁST ÉVENTE KELL KIÁLLÍTANI.

ABBAN AZ ESETBEN, HA A FOGYATÉKOSSÁG VÉGLEGESSÉGE KERÜLT MEGÁLLAPÍTÁSRA, a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki.

FENTIEKBEN FOGLALTAKAT 2010. január 1-jétől keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni. Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és 2009. december 31-én hatályos igazolása e rendelet hatálybalépését követően is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

az éves adóbevallás