Kedvezmények súlyosan fogyatékos személyek részére - összevont adóalapot csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 26., 17:09

Jogszabályok:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/E. §, 35. §
Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet

 

A személyi kedvezmény olyan – a súlyosan fogyatékos személyt megillető - adókedvezmény, mely az összevont adóalap csökkentése révén személyi jövedelemadó megtakarítást eredményez.

Mértéke: jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.
A minimálbér havi összege 2023. január 1-től: 232 000 Ft;
a leírható összeg eszerint 77 300 Ft havonta,
az adómegtakarítás havi szinten 11 595 Ft.

Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább 1 napig fennáll.

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY a kedvezményre jogosultság szempontjából az, aki
a) a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben meghatározott betegségben szenved vagy fogyatékossággal él, vagy
b) rokkantsági járadékban részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.

Igényérvényesítés

Az adókedvezmény érvényesítésének feltételei:
> olyan jövedelem, mely az összevont adóalapba tartozik (jogviszonytól, jogcímtől, rendszerességtől függetlenül),
> meglévő orvosi igazolás vagy rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat.
Az orvosi igazolást szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, ha az állapot végleges, a háziorvos állítja ki. Az igazoláson a betegség, illetve fogyatékos állapot megnevezésén túl, annak kezdő időpontja szerepel, valamint, hogy az állapot végleges minősítésű, vagy a későbbiekben felülvizsgálat szükséges. Az igazolást évente ki kell állítani, kivéve ha a jogosult személy állapota véglegesnek tekintendő. Végleges fogyatékosságról szóló igazolás alapján minden évben érvényesíthető az adókedvezmény.
Az orvosi igazolást, határozatot nem kell csatolni az adóbevalláshoz, de elévülési időn belül meg kell őrizni, hogy esetleges adóellenőrzés esetén a kedvezményre való jogosultság igazolható legyen.

Az adókedvezmény az éves adóbevallásban érvényesíthető. Ha a magánszemélynek munkaviszonya, megbízása stb. alapján rendszeres jövedelme van, akkor már a fizetendő adóelőlegnél - a munkáltatónak (kifizetőnek) adott adóelőleg-nyilatkozat alapján – sor kerülhet a kedvezmény levonására.
Utólagosan a kedvezmény az szja-bevallás önellenőrzésével érvényesíthető, ha ez korábban valamilyen oknál fogva elmaradt. Ha az adóév elteltével - akár több év teltével - utólag állapítják meg a kedvezményre való jogosultságot, akkor az igazoláson szereplő kezdő naptól az adókedvezmény az 5 éves elévülési időn belül visszamenőlegesen az éves adóbevallások önellenőrzésével érvényesíthető.

Megjegyzés:
Az összevont adóalapot egyéb kedvezmények is csökkenthetik, ilyen a négygyermekes anyák kedvezménye, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény. A személyi kedvezmény a négygyermekes anyák kedvezményét követő sorrendbe vehető igénybe.
Fontos szabály: Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények együttes összege nem lehet több az összevont adóalap adójának összegénél.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!