Hozzátartozói pénzbeli nyugellátások - ÁRVAELLÁTÁS

ÁRVAELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. dec. 8., 12:57

Jogszabályok:  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a és a törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 64. §-a

 

Árvaellátás illeti meg  elhunyt szülője után a gyermeket
   - 16. életévének betöltéséig,
   - ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 25. életévének betöltéséig,
feltéve, hogy az elhunyt szülő
nyugdíjas volt, vagy
nyugdíjjogosultságot szerzett, vagy
a törvényben előírt szolgálati időt megszerezte.

Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás azt a gyermeket is megilleti, aki
   - betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága miatt (vagy gyermekvállalással kapcsolatosan) tanulmányait egyéni munkarendben végzi, vagy
   - huszonöt évesnél fiatalabb életkorban felnőttképzésben vesz részt (kivétel: távoktatás).
Az ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanulói, hallgatói vagy képzési jogviszony betegség vagy szülés miatt szünetel.

Életkorra tekintet nélkül illeti meg a gyermeket az árvaellátás, aki árvaellátásra jogosultságának megszűnése előtt, vagy már a szülő halála előtt megváltozott munkaképességűvé vált, a megváltozott munkaképesség fennállásáig.
Megváltozott munkaképességű az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Árvaellátásra meghatározott feltételekkel a nevelt gyermek, a testvér, az unoka is jogosult lehet.
Ha az árvaellátásra jogosultság megszűnik, de a jogosultsági feltételek a 16., illetve 25. életév betöltését megelőzően ismét bekövetkeznek, az árvaellátást a megszüntetést követő emelésekkel újból meg kell állapítani.
Az árvaellátás összege - gyermekenként - annak a nyugdíjnak a 30 százaléka, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként megillette, vagy halála napján megillette volna. 60 százalékos mértékű az ellátás abban az esetben, ha mindkét szülő elhunyt, vagy az életben lévő szülő megváltozott munkaképességű.
Az árvaellátás legkisebb összege havi 24 250 forint.

Ha az elhunyt szülő életkorára tekintettel öregségi nyugdíjra még nem volt jogosult, a törvényben előírt szolgálati idő megléte képezi az árvaellátásra való jogosultság feltételét.

A jogszerző idő legalább
2 év, ha a szülő a 22 éves kora előtt, tanulmányainak megszűnését követő 180 napon túl hunyt el;
4 év, ha a 22 éves életkor betöltését követően, de 25 éves kora előtt hunyt el;
6 év, ha a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves kora előtt hunyt el;
8 év, ha a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves kora előtt hunyt el;
10 év, ha a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves kora előtt hunyt el;
15 év, ha a 45 éves életkora betöltését követően hunyt el.
Ha a szülő 22 éves életkorának betöltését megelőzően, iskolai tanulmányainak megszűnését követő 180 napon belül hunyt el, az árvaellátás megállapításához szolgálati idő nem szükséges.

A szükséges jogszerző idő hiányában kivételes árvaellátás állapítható meg abban az esetben, ha az előírt szolgálati időnek legalább a fele adott.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha
   > az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,
   > az árva középfokú iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben folytat tanulmányokat,
   > az árva az elhunyt jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, és egészségi állapota - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint - legfeljebb 30 százalékos (megszüntetni akkor kell, ha az árva már nem megváltozott munkaképességű);
   > az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb, és felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mester- vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytat (legfeljebb az árva 27. életévének betöltéséig).
A kivételes árvaellátás összege nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét (havi 42 750 Ft), és nem lehet kevesebb az ötven százalékánál (havi 14 250 Ft).

Igénybenyújtás
Az árvaellátás a megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervének hatáskörébe tartozó ellátás.
A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon  az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékesi kormányhivatalhoz kell személyesen vagy postai úton benyújtani, illetve elektronikusan előerjeszteni. Személyesen a kormányablaknál is benyújtható.
Visszamenőleg az igény legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!