Hozzátartozói pénzbeli nyugellátások - ÁRVAELLÁTÁS

ÁRVAELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 24., 12:26

Jogszabályok:  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 64. §-a.

 

Árvaellátás illeti meg  elhunyt szülője után a gyermeket
   - 16. életévének betöltéséig, vagy
   - 25. életévének betöltéséig akkor, ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
feltéve, hogy az elhunyt szülő nyugdíjas volt, vagy nyugdíjjogosultságot szerzett, vagy a törvényben előírt szolgálati időt  megszerezte.

Iskolai tanulmányai alatt az árvaellátás azt a gyermeket is megilleti, aki nem nappali tagozaton tanul, ha
   - betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága miatt (vagy gyermekvállalással kapcsolatosan) tanulmányait egyéni munkarendben végzi, vagy
   - huszonöt évesnél fiatalabb életkorban felnőttképzésben vesz részt (kivétel: távoktatás).

A 16., illetőleg a 25. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált gyermek életkorára tekintet nélkül mindaddig jogosult az árvaellátásra, amíg megváltozott munkaképességűnek minősül, feltéve hogy a szülő halála a gyermek ezen életkorának betöltése előtt következik be.

Árvaellátásra meghatározott feltételek mellett jogosult lehet a nevelt gyermek, a testvér, valamint az unoka is.

Az árvaellátás összege - gyermekenként - annak a nyugdíjnak a 30 százaléka, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként megillette, vagy halála napján megillette volna. 60 százalékos mértékű az ellátás abban az esetben, ha mindkét szülő elhunyt, vagy az életben lévő szülő megváltozott munkaképességű.
Legkisebb összege havi 50 000 forint.

Ha az elhunyt szülő életkoránál fogva öregségi nyugdíjra még nem volt jogosult, az árvaellátásra való jogosultság akkor áll fenn, ha az elhunyt életkorára tekintettel szabályozott minimális szolgálat idő (=a jogszerző idő) igazolható.
A jogszerző idő
legalább 2 év, ha a szülő a 22 éves kora előtt, tanulmányainak megszűnését követő 180 napon túl hunyt el;
legalább 4 év, ha a 22 éves életkor betöltését követően, de 25 éves kora előtt hunyt el;
legalább 6 év, ha a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves kora előtt hunyt el;
legalább 8 év, ha a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves kora előtt hunyt el;
legalább 10 év, ha a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves kora előtt hunyt el;
legalább 15 év, ha a 45 éves életkora betöltését követően hunyt el.
Nem szükséges szolgálati idő az árvaellátás megállapításához, ha a szülő 22 éves életkorának betöltését megelőzően, iskolai tanulmányainak megszűnését követő 180 napon belül hunyt el.

Kivételes árvaellátás
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes árvaellátás engedélyezhető, ha a szükséges jogszerző idő hiányzik, de legalább a fele adott.
Rendkívül indokolt esetben megállapítható akkor is, ha
   > az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,
   > az árva középfokú iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben folytat tanulmányokat,
   > az árva az elhunyt jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, és egészségi állapota - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint - legfeljebb 30 százalékos.
   > az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb, és felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mester- vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytat; legfeljebb az árva 27. életévének betöltéséig.
A kivételes árvaellátás engedélyezett összege havi 15 000 forinttól havi 50 000 forintig terjedhet.

Igénybenyújtás

A kérelmet az e célra rendszeresített igénybejentési nyomtatványon kell előterjeszteni. A nyomtatvány részét képező tájékoztató tartalmazza a kérelemhez csatolandó dokumentumokat.
Visszamenőleg az igény legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Ha az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült, az árvaellátás iránti igényt az alábbi lehetőségek valamelyikén lehet benyújtani:
     - személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Bp.  XIII., Váci út 73.) vagy kormányablaknál,
     - postai úton a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1820 Budapest postai címre,
     - elektronikus úton a magyarorszag.hu honlapon.

Ha az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban nem részesült, akkor az igényt a nyugdíjmegállapító szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal fogja elbírálni. Ez esetben az árvaellátás iránti igényt benyújtani:
     - személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy kormányablaknál lehet,
     - postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve (postacím egységesen: 1916 Budapest)
     - elektronikus úton a magyarorszag.hu honlapon.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Megjegyzés
– Megváltozott munkaképességűnek a vonatkozó szabályok alkalmazásában az a személy minősül, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota nem több mint 50 százalékos.
– Árvaellátás mellett rokkantsági járadék nem állapítható meg; magasabb összegű családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás az árvaellátás mellett is folyósítható.

 

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!