Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA („KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás.)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. máj. 5., 12:41

"KIFUTÓ” ELLÁTÁS. 2001. július 1.-től nincs új megállapítás. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL  a) 0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így jelen ellátás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt;  b) a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik.

Az ellátás folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától történik, azonban az ellátással összefüggő változásokat, módosításokat a fogyatékossági támogatás iránti ügyben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok intézik.

A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %.

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése, a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet,  300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szabályozzák az ellátást.

A JÁRADÉKBAN RÉSZESÍTETT SZEMÉLY KÖTELES A LAKCÍMÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁST, ILLETŐLEG A JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT ELŐIDÉZŐ OKOT A LAKÓHELY VAGY a  tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak 15 NAPON BELÜL BEJELENTENI.

Ha a járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő, a kormányhivatal őt a jogtalanul felvett járadék visszafizetésére kötelezi.

"KIFUTÓ" ELLÁTÁS. 2001. JÚLIUS 1.-TŐL NINCS ÚJ MEGÁLLAPÍTÁS.

A vakok személyi járadékát 2014. január 1-től a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL  a) 0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így jelen ellátás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt;  b) a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik.

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MELLETT KERESŐTEVÉKENYSÉG –KERESETI KORLÁT NÉLKÜL – FOLYTATHATÓ.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULTKEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges:

  • a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa, vagy
  • a központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott igazolvány. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.

A vakok személyi járadékát a folyósító szerv (a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága)   havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig változatlan feltételekkel folyósítja.

nincs új megállapítás

HA A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBANSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA TART IGÉNYT, őt a fogyatékossági támogatás a vakok személyi járadékának megszüntetését követően a) 2019. 01.01-től 22.373 Ft összegben illeti meg, ha önkiszolgálási képességének vizsgálatát nem kéri; b) 2019. 01.01-től 27.537 Ft összegben illeti meg, ha önkiszolgálási képességének hiányát megállapítják.