óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása

Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza az óvodai nevelés feladatait, amelynek középpontjában a óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése áll, szem előtt tartva az egészséges életmód alakítását, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében:
Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.

Főcsoport

óvodai nevelés

Szinonímák

<p>integr&aacute;lt &oacute;vodai ell&aacute;t&aacute;s, &oacute;vodai nevel&eacute;s (t&ouml;bbi gyerekkel egy&uuml;tt), &oacute;vodai nevel&eacute;s - saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű gyermekek nevel&eacute;se-oktat&aacute;sa</p>