Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az ápolást gondozást nyújtó intézmények típusai
- idősek otthona,
- fogyatékos személyek otthona,
- pszichiátriai betegek otthona,
- szenvedélybetegek otthona,
- hajléktalanok otthona.

Szinonímák

bentlakás, bentlakásos intézmény