emlékezet- és figyelem fejlesztés

Emlékezetfejlesztés:
Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhető és hamar elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg.
A fejlesztés célja a gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy emlékezzenek:
- a mindennapos események egymást követő mozzanataira,
- kialakult szokásokra a családban, a csoportban,
- a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre,
- korábbi élményekre, tapasztalatokra,
- a napirendre
- egy adott dolog (szűkebb–tágabb környezetünk tárgya, jelensége, stb.) megismerése során szerzett különböző érzékletekre, észleletekre.

A figyelemfejlesztés feladatai:
- A megismerési kedv felkeltése;
- A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése;
- Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése;
- A megosztott figyelem kialakítása.
(Forrás: http://www.kerekvilag.sulinet.hu/iskola/kongitiv.php)

Szinonímák

<p>eml&eacute;kezet- &eacute;s figyelem fejleszt&eacute;s</p>