hallás- és beszéd nevelés

A beszédfejlesztés célja, hogy a gyermekeket eljuttassa az általuk elérhető legmagasabb szintre a beszédmegértés és a beszéd területén, és ezzel elősegítse az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetbe való beilleszkedést.
(Forrás: http://kerekvilag.sulinet.hu/iskola/beszedfejleszt.php)
A beszéd fejlesztése mellett hallásnevelést kell végezni a siket, illetve nagyothalló gyermekeknél. Célunk ezzel a módszerrel, hogy a formailag és a tartalmilag tisztázott szavak, mondatok fülön át is megérthetők legyenek. Így elősegítjük a fogalmi gondolkodás kialakulását, illetve fejlődését is.
(Forrás: http://users.atw.hu/golleszequal/html/gyogypedagogia.htm)

Szinonímák

<p>hall&aacute;s- &eacute;s besz&eacute;d nevel&eacute;s</p>