Asszisztált állatterápia

Az állatasszisztált terápiák célja a terápiában részesülők fejlesztése, az ember - állat kötődés gyógyító hatásának kihasználásával. Terápiás hatásként megjelenik a motorikus funkciók (nagy- és finommotorika, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék), kognitív képességek (kiemelten a figyelem, emlékezet, gondolkodás), pszichés és szociális funkciók (bizalomépítés, önbizalom, társas kapcsolatok, pozitív énkép, pozitív viselkedésminta, önértékelés, felelősségtudat, együttműködési képesség, empátia) kialakítása, fejlesztése, javítása, megerősítése. A terápiás folyamatba, mint aktív motiváló résztvevőt, beiktatjuk az adott terápiás állatot, többnyire a kutyát, lovat.
(Forrás: http://www.allatterapia.hu/aacutellatasszisztaacutelt-teraacutepia.html)

Szinonímák

<p>kutyater&aacute;pia, l&oacute;ter&aacute;pia, lovas ter&aacute;pia</p>