megkésett beszédfejlődés terápiája

A megkésett beszédfejlődés a különböző terminológiákban más-más elnevezéssel jelenik meg. Találkozhatunk pl. retardált, akadályozott beszédfejlődés stb. kifejezésekkel.
Jellemzője, hogy az értelmileg is ép, hallását tekintve is ép gyermek beszédfejlődése elmarad az életkorának megfelelő beszédszinttől.
A beszédfejlődési zavar problémája szűkebb megközelítésben a beszédfejlődés késéséhez, tágabb megközelítésben a pszichikus fejlődés egyéb eltéréseihez kapcsolódik.
A megkésett beszédfejlődés tágabb értelemben gyüjtőfogalomként is értelmezhető, mint minden olyan eltérés, amely a beszédfejlődés késéséhez vezet és beszélhetünk szűkebb értelemben ún. egyszerű megkésett beszédfejlődésről is.
A terápia főbb jellemzői:
Az időben felfedezett beszédfejlődési zavar jól korrigálható, az elmaradás sok esetben teljesen vagy nagy részben behozható.
Az első és legfontosabb feladat a beszédkedv felkeltése, melyet a szeretetteljes légkör, a játékok és a sok hangutánzás szolgál. A gyakorlatok nem a gyermek életkorától, hanem fejlettségi szintjétől függnek.
A terápia során a beszéd fejlesztése mellett a mozgás, a gondolkodás, a figyelem és az emlékezet fejlesztése is fontos feladat.
A beszédfejlesztés magába foglalja a beszédszervek ügyesítését, a szókincs fejlesztését, a nyelvi rendszer kiépítését, mely során a természetes beszédfejlődés menetét kell követni.
(forrás: http://www.logopedus.com/problemak/megkesett.html)