játékterápia

A játékterápia gyűjtőfogalom. Azokat a módszereket foglalja magában, amelyeknek lényegi sajátja a fikció: ahol az eredeti minta és az eljátszott esemény, történés között lényegi hasonlóság van, mégis sajátos, egyéni lenyomat érhető tetten benne. A gyermekekkel végzett pszichoterápiák nagy részét a játékterápia csoportba sorolhatjuk.

A játék lényege, hogy a gyermek egy rejtett, belső problémáját szimbolikus formában megjelenítjük a terápia fantázia-terében és ily módon valóságosként kezeljük. A játék nyomán kibontakozik egy egyezményes szimbólumrendszer, amely a terápiát egyedi, együttes és kreatív folyamattá formálja. A terápia során különböző játékeszközöket, bábokat, maszkokat, ruha és egyéb kellékeket, segédeszközöket vehetünk igénybe. Gyerekeknél nem szükséges a szóbeli értelmezés. Így az érzelmek, élmények további feldolgozása a festés, rajzolás, gyurmázás, mintázás, éneklés, muzsikálás stb. művészeti tevékenységek segítségével folytatható.
(forrás: http://pszk.nyme.hu/)