adaptált sport

A sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók testnevelése során nagy szerepe van az adaptálás folyamatának. A mozgásfejlődés a tipikus fejlődésmenettől eltérő jellemzőket mutathat, a motoros képességek módosulhatnak, ezért a testnevelés tanítása során a tanítás folyamatát és tartalmát adaptálni szükséges a fogyatékosság sajátosságaihoz, a gyermek egészségi és mozgásállapotához, kognitív jellemzőihez és más képességterületek esetlegesen megváltozott sajátosságaihoz.