Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ ANNAK A járási hivatalnál nyilvántartott álláskeresőnek vagy rehabilitációs ellátásban részesülő  személynek, aki önmaga foglalkoztatását az alábbiak szerint oldja meg: egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy mezőgazdasági őstermelőként

AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS KERETÉN BELÜL NYÚJTHATÓ : 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben, vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.
AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI TÁMOGATÁSOK EGYÜTTESEN IS NYÚJTHATÓK.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus