Lakhatási támogatás

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási alaprészéből LAKHATÁSI TÁMOGATÁS nyújtható.

A lakhatási támogatás vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi feltételekkel nyújtható:

a) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

b) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a c), d) pontban ismertetett kivételekkel  - nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

c) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.

d) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ. A TÁMOGATÁS A BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus