Gyermeknevelési támogatás

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI:  a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás.

JOGOSULT  RÁ AZ A SZÜLŐ, GYÁM  aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2018-ban : 28 500 Ft).

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2018-ban 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus