Gyermektartásdíj megelőlegezése

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás

a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul; illetve
a feltételek fennállása esetén a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította
a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen,
a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani,
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. ( ez az összeg 2018-ban  57.000 Ft).

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják

az a kérelem benyújtásától esedékes;
a  folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart;
a feltételek fennállása esetén  ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus