Települési támogatás

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI  A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTANDÓ RENDSZERES TÁMOGATÁSOK  A KÖVETKEZŐK:

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
a gyógyszerkiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A FENTIEKEN KÍVÜL A KÉPVISELŐ TESTÜLET a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETBEN SZABÁLYOZZÁK.

 AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus