Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

2018.01.01-TŐL  AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2018. évben 28.500 Ft):

a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, (24.225 Ft/hó)
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (28.500 Ft/hó)
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (38.475 Ft/hó).
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus