Ápolási díj

AZ ÁPOLÁSI DÍJ A TARTÓSAN GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY OTTHONI ÁPOLÁSÁT ELLÁTÓ NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS.

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha

a) súlyosan fogyatékos vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi.

AZ  ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben)  32.600 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 29.340 Ft.

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, 
   a) akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 
   b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben) az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 58.680  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 52.812 Ft.

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A  NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018.évben)  az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 48.900 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 44.010 Ft.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT. A nyugdíjjárulék mértéke  2018. évben 10 %.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus