Aktív korúak ellátása - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a.) EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban  28.500 Ft) 92 %-a, jelenleg 26.220 Ft; 
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete; 
CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, azzal, hogy 2018.  január 1-jétől az ellátás legmagasabb összege  a) 48.795 Ft,  b) 25.995 Ft (abban az esetben, ha a jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg). 
AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus

Szinonímák

Aktív korúak ellátása - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás