Közgyógyellátás – normatív jogcím

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS AZ ALÁBBI JOGCÍMEKEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG:
- alanyi jogcím
- normatív jogcím
A JÁRÁSI HIVATAL NORMATÍV JOGCÍMEN KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍT MEG ANNAK A SZEMÉLYNEK A KÉRELMÉRE, AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:
- a rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500 Ft) 10%-át ( jelenleg 2.850 Ft) meghaladja, és
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105 %-át, 2018-ban a 29.925 Ft-ot, egyedül élő esetén 155%-át, 2018-ban a 44.175 Ft-ot.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT:
- a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig
- egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A GYÓGYSZERKERET rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló EGYÉNI GYÓGYSZERKERETBŐL, és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló ESETI KERETBŐL TEVŐDIK ÖSSZE.

- AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2018. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft).
- AZ ESETI KERET minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2018-ban 6000 Ft.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus