Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg.

A NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGÉT a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege (2018. január 1-től 138.000 Ft ) 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani.

 Az álláskeresési segély  az álláskeresőnek az öregségi nyugdíjra való jogosultsága vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága MEGSZERZÉSÉIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA FOLYÓSÍTHATÓ.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus