Nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

A földgáz árkedvezményre az a  földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó jogosult, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy aki a fentiek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító végleges határozat szerinti időponttól, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig jár.

Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.
A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében, az igénylő kérelmére első fokon Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal jár el. 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus