Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, - természetbeni támogatásra (augusztus, november hónapban) - egyéb kedvezmény igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA  2018. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
emelt összegű természetbeni juttatás  –  6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után  A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén:

a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

 A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL  (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus