Igénylés helye: A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

Szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2015. jan. 28., 09:46

1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai.

TÁMOGATOTT LAKHATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS MEGTÖRTÉNTÉT KÖVETŐEN, ANNAK EREDMÉNYE ALAPJÁN NYÚJTHATÓ. A komplex szükségletfelmérést az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább háromévente meg kell ismételni. A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli,és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint az intézmény vezető által kijelölt egy-egy munkatárs végzi.x000D

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, A PSZICHIÁTRIAI, ILLETVE SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ELLÁTÁSI FORMA, MELY AZ ÉLETKORNAK, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTNAK ÉS ÖNELLÁTÁSI KÉPESSÉGNEK MEGFELELŐEN, AZ ELLÁTOTT ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉNEK FENNTARTÁSA, ILLETVE ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBIAKAT BIZTOSÍTJA: a) lakhatást b) önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó esetvitelt, c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ: a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében. A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉST HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT (IDŐSZAKOS/ÁTMENETI) IDŐTARTAMBAN IS LEHET BIZTOSÍTANI. A támogatott lakhatás SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA a lakhatási költségekből (lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő) és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.x000D
x000D

Amennyiben az ellátást igénybevevő a Jogosultság feltételeinél részletezett komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérés elvégzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető olyan (megfelelő képzettséggel rendelkező) munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást igénybevevő komplex szükségletfelmérésében.x000D