Kedvezmények családok részére - nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:52
A földgáz árkedvezményre az a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó jogosult a. aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy b. aki a fentiek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él, A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító végleges határozat szerinti időponttól, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig jár. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében, az igénylő kérelmére első fokon • Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, • Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala, • Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal jár el. A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

A földgáz árkedvezményre az a  földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó jogosult 

  1. aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy
  2. aki a fentiek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él,

A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe.

 

Fogyasztói közösség esetében egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

 

Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy további nagycsaládos kedvezményre nem jogosult.

 

A felhasználási hely megállapítása szempontjából a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Kincstárnál és a járási hivatalnál a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében, az igénylő kérelmére első fokon

  • Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
  • Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
  • Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal

jár el. 

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG ESETÉBEN a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti  mennyiség.

KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a  494/2017. (XII. 29.) Korm.  2. számú melléklete szerinti igénylőlapon lehet benyújtani a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

Az igénylőlap beszerezhető a járási hivatal családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatain, a Kormányablakoknál.

Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár és a kormányhivatal, valamint az egyetemes szolgáltató a honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi. A Magyar Államkincstár az igénylőlaphoz útmutatót is közzé tesz.

A Magyar Államkincstár honlapján az igénylőlap, és az útmutató az alábbi linken érhető el:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.

A kérelem benyújtásakor igazolni kell

  1. földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt, vagy
  2. ha a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító végleges határozat szerinti időponttól, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig jár.

Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATTI KIKAPCSOLÁSA ESETÉN a nagycsaládos kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra.

A nagycsaládos kedvezménnyel összefüggő ügyekben fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

 Kormányablak