Kedvezmények családok részére - nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. máj. 5., 08:46

A FÖLDGÁZ ÁRKEDVEZMÉNYRE AZ A FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ JOGOSULT

 1. aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy
 2. aki a fentiek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ VÉGLEGES HATÁROZAT SZERINTI IDŐPONTTÓL, A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG FENNÁLLÁSÁNAK IDEJÉIG JÁR.

HA A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÉT HÓNAPNÁL HOSSZABB IDEJE ÁLL FENN, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM a naptári év folyamán bármikor benyújtható.

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ A KEDVEZMÉNYT a kiállított számlában havonta azonos összegben érvényesíti. Ha a kedvezmény  a havi számla összegét meghaladja, az egyetemes szolgáltató a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

 

A 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szabályozza az ellátást.

A FÖLDGÁZ ÁRKEDVEZMÉNYRE AZ A FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ JOGOSULT

 1. aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy
 2. aki a fentiek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

 

KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 • A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe.
 • Fogyasztói közösség esetében egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.
 • Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további nagycsaládos kedvezményre nem jogosult.

FELHASZNÁLÁSI HELY MEGÁLLAPÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL a Kincstárnál és a fővárosi és megyei kormányhivatalnál ( a továbbiakban kormányhivatal) a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

JOGOSULTNAK A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÉRINTŐ  VÁLTOZÁSOKAT  – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését is – A VÁLTOZÁS BEKÖVETKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL BE KELL JELENTENIE A KORMÁNYHIVATALNAK.

A KORMÁNYHIVATAL

 1.  A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEINEK A FENNÁLLÁSÁRA VONATKOZÓAN ELLENŐRZÉST VÉGEZHET az igénylőnél és a jogosultnál. HA AZ ELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁT AZ IGÉNYLŐ VAGY A JOGOSULT NEKI FELRÓHATÓ OKBÓL AKADÁLYOZZA, a kormányhivatal a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti vagy megvonja a fennálló jogosultságot.
 2. MINDEN ÉV DECEMBER 31-IG – A NOVEMBER 15-ÉN HATÁLYOS ADATOK ALAPJÁN – FELÜLVIZSGÁLJA JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAIT A JOGOSULTSÁG FENNÁLLÁSA SZEMPONTJÁBÓL. 
 3. HA A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI NEM ÁLLNAK FENN, A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGOT MEGVONJA, amelyről az egyetemes szolgáltatót és a fogyasztói közösség képviselőjét a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.

NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY A JOGOSULT RÉSZÉRE  - a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint,   az illetékes kormányhivatal által – HATÁROZATBAN MEGÁLLAPÍTOTT FÖLDGÁZ ÁRKEDVEZMÉNY.

 

NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN A MAXIMÁLISAN VÉTELEZHETŐ FÖLDGÁZMENNYISÉG

 • három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ,
 • a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.
 • FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG ESETÉBEN a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti  mennyiség.

NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ VÉGLEGES HATÁROZAT SZERINTI IDŐPONTTÓL, A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG FENNÁLLÁSÁNAK IDEJÉIG JÁR.

 

HA A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÉT HÓNAPNÁL HOSSZABB IDEJE ÁLL FENN, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a  494/2017. (XII. 29.) Korm.  2. számú melléklete szerinti igénylőlapon kell benyújtani a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes KORMÁNYHIVATALHOZ.

Az igénylőlap beszerezhető a kormányhivatal ügyfélszolgálatain, a Kormányablakoknál.

Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár és a kormányhivatal, valamint az egyetemes szolgáltató a honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi. A Magyar Államkincstár az igénylőlaphoz útmutatót is közzé tesz.

A Magyar Államkincstár honlapján az igénylőlap, és az útmutató az alábbi linken érhető el:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu – A Nyomtatványok menüpont alatt.

A kérelem benyújtásakor igazolni kell:

 • a földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt, VAGY
 •  ha a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.

NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ A  NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYT A KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁBAN HAVONTA AZONOS ÖSSZEGBEN ÉRVÉNYESÍTI.

 

HA A FENTI ÖSSZEG AZ ADOTT HAVI SZÁMLA ÖSSZEGÉT MEGHALADJA, az egyetemes szolgáltató a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.

 

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATTI KIKAPCSOLÁSA ESETÉN a nagycsaládos kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra.

Lakcím szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal,

Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (jelen ellátás szempontjából):

FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

ZTARTÁS: ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint) az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

JOGOSULT : olyan földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.