Kedvezmények családok részére - nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 14:56

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEK UTÁN, ILLETVE FIGYELEMBEVÉTELÉVEL CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ, önálló felhasználási hellyel rendelkező vagy fogyasztói közösségben vételező nagycsaládos jogosult a földgáz árkedvezményre.

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT, AZ IGÉNYLŐ KÉRELMÉRE EGYSZERŰSITETT HATÁROZATTAL AZ ALÁBBI SZERVEK ÁLLAPÍTJÁK MEG:

 1. Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 2. Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
 3. Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 13-20. §-ai.

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEK UTÁN, ILLETVE FIGYELEMBEVÉTELÉVEL CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ, önálló felhasználási hellyel rendelkező vagy fogyasztói közösségben vételező nagycsaládos jogosult a földgáz árkedvezményre. 

 

A JOGOSULT A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYT CSAK EGY FELHASZNÁLÁSI HELYEN VEHETI IGÉNYBE.

 

FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG ESETÉBEN egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt

 

HA A JOGOSULTNAK A VELE EGYZTARTÁSBAN ÉLŐ, CSALÁDI PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ SZEMÉLYRE HIVATKOZÁSSAL NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYT ÁLLAPÍTOTTAK MEG,  a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel  további kedvezményre nem jogosult.

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT, AZ IGÉNYLŐ KÉRELMÉRE EGYSZERŰSITETT HATÁROZATTAL AZ ALÁBBI SZERVEK ÁLLAPÍTJÁK MEG:

 1. Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 2. Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
 3. Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA UTÁN A MAXIMÁLISAN VÉTELEZHETŐ FÖLDGÁZMENNYISÉG

 1. ÖNÁLLÓ FELHASZNÁLÓI HELY ESETÉBEN (I. árkategória, lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint)
 • három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61 560 MJ,
 • a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

 

       2.) FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG ESETÉBEN a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 3. melléklete szerinti  mennyiség

A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTIRELMET a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 4.számú mellékleteszerinti igénylőlapon kell benyújtani.

 

AZ IGÉNYLŐLAP az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYFK)  kormányhivatal és az egyetemes szolgáltató honlapján ELEKTRONIKUSAN IS HOZZÁFÉRHETŐ. AZ ONYFK az igénylőlaphoz útmutatót is közzé tesz.

 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KEL:

 1. az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát,
 2. amennyiben az a) pont szerinti szerződés alapján már történt számla kibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.

 

A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A NAPTÁRI ÉV FOLYAMÁN BÁRMIKOR BENYÚJTHATÓ.

A nagycsaládos kedvezmény a CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ JOGERŐS HATÁROZAT SZERINTI IDŐPONTTÓL, a kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig HATÁROZATLAN IDŐRE JÁR.

 

HA A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÉT HÓNAPNÁL HOSSZABB IDEJE ÁLL FENN, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

 

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Az egyetemes szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti.
 • Ha az  összeg az adott havi számla összegét meghaladja, az egyetemes szolgáltató a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.
 • Ha a felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezés van, az egyetemes szolgáltató a fogyasztott összmennyiség alapján biztosítja a kedvezményt.

 

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATTI KIKAPCSOLÁS ESETÉN a nagycsaládos kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra.

A  nagycsaládos kedvezménnyel összefüggő ügyekben fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. 

Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak