Kedvezmények családok részére - TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:44
INGYENES A TANKÖNYVELLÁTÁS a 2017/20018-as tanévtől az 1-9. évfolyamon. A FELSŐBB ÉVFOLYAMOKON BIZTOSÍTANI IS KELL AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁST AZOKNAK, akik a normatív kedvezmény feltételeinek megfelelnek.

2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5) bekezdése, 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat

NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT AZ A TANULÓ, AKI:

  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

 A fenti felsorolás a)-d) pontjában említett jogosultak tekintetében az 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében meghatározottak szerint, míg abban a kérdésben, hogy kit kell  sajátos nevelési igényű tanulónak tekinteni a 2011. évi CXC. törvény  47. §-an foglaltakat kell figyelembe venni. 

NEM VEHETŐ IGÉNYBE NORMATÍV KEDVEZMÉNY : a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után.

INGYENES A  TANKÖNYVELLÁTÁS a 2017/20018-as tanévtől az 1-9. évfolyamon.

A FELSŐBB ÉVFOLYAMOKON IS  BIZTOSÍTANI KELL AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁST AZOKNAK, akik a normatív kedvezmény feltételeinek megfelelnek.

NORMATÍV KEDVEZMÉNY IRÁNTI IGÉNYEKET a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. számú mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani az iskolákban kihirdetett időpontig.

Az igényléskor be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ A következő iratok bemutatása szükséges:

  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás  (ennek igazolására  el  kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.)
  • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye
  •  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A NORMATÍV KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTHATÓ: 1) az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, 2) napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 3) használt tankönyvek biztosítása, 4) tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján.

oktatási intézmény