Kedvezmények családok részére - INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:16
AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik) A BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSÖDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést KELL BIZTOSÍTANI.  A részletes ismertetésben foglaltak szerint – AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE - AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN ,ILLETVE 50 %-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNNYEL KELL BIZTOSÍTANI.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a. 

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN KELL BIZTOSÍTANI 

a) a bölcsődei, mini bölcsődei  ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették;

 b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

 – nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha – nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban részesül.

 

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉVEL KELL BIZTOSÍTANI ( amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult)

 a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

c) a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

AZ INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS

 •  gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.
 • a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig biztosítandó.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik)

 1. A BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSÖDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
 2. AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést

KELL BIZTOSÍTANI.

 

GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI, melyet

a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,

 b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő

 AZ INTÉZMÉNYNEK FIZETI MEG.

 

JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI RÉSZBEN RÉSZLETEZETTEK SZERINT  AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE  AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST 

 • ingyenesen,
 • 50 %-os normatív kedvezménnyel 

KELL BIZTOSÍTANI.

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD MEGHATÁROZÁSÁNÁL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT KELL FIGYELEMBEVENNI:

 1. a tizennyolc éven aluli,
 2. a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket

Intézmény